sepsis, bij neutropenie

Opmerkingen

Lokaal Beleid:

Zonder focus: conform sepsis bij immunocompetente personen zonder focus: cefuroxim iv 1500 mg 3 dd + tobramycine iv 1 dd.

Zonder focus en behandeling met cisplatine/carboplatine/oxaliplatin in de afgelopen/komende 6 maanden: ceftazidim iv 2 g 3 dd + flucloxacilline iv 1g 4 dd

Zonder focus maar met SDD OF Port-a cath OF diepe lijn in situ OF penicilline profylaxe: ceftazidim iv 2g 3 dd + vancomycine iv 1g 2 dd

Met focus: gerichte keuze, conform Antibioticagids.

Indien sterke verdenking op schimmelinfectie: start voriconazol.

Behandeling met orale antibiotica kan bij een selecte groep van patienten worden overwogen op basis van de MASCC score:

http://www.mascc.org/mascc-fn-risk-index-score

Hoog risico op complicaties bij score <= 21 punten; laag risico op complicaties bij score > 21 punten

Indien MASCC score > 21 en hemodynamisch stabiel, geen aute leukemie, geen orgaanfalen en geen lijn in situ kan er gestart worden met orale antibiotica.

Orale behandeling neutropene koorts zonder focus: amoxicilline/clavulaanzuur po 625 mg 4 dd + ciprofloxacin po 500 mg 2 dd

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-7759.1
Bijgewerkt: 03/20/2019 - 19:59
Status: Published