sepsis, bij centrale lijn (geen neutropenie)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

bij aanwezigheid kunstkleppen/kunstgewrichten

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

Duur behandeling afhankelijk van verwekker en wel of niet verwijderen lijn

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7748.2
Bijgewerkt: 08/26/2019 - 10:01
Status: Published