sepsis - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Opmerkingen

Het toevoegen van aminoglycosiden wordt NIET aanbevolen

Behandelduur 14 dagen bij ongecompliceerde S. aureus bacteraemia.
Bij complicaties en persisterend positieve bloedkweken na 72 uur behandeling: behandelduur 4-6 weken

Bij gecompliceerd beloop: flucloxacilline iv 2000 mg 6dd (maximaal dosering).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7744.1
Bijgewerkt: 03/20/2019 - 20:01
Status: Published