osteomyelitis acuta - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 6g continue per 24 uur 4 tot 6 weken

Opmerkingen

na 2 weken iv, overweeg switch naar po flucloxacilline op basis van absorptietest en uitsluitend bij goede klinische respons. Bij slechte absorptie of niet verdragen flucloxacilline po, clindamycine 3dd 600mg po indien gevoelig.

Minimale behandelduur 6 weken

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6634.2
Bijgewerkt: 12/09/2020 - 11:02
Status: Published