arthritis, septisch - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 4 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

tobramycine 5mg/kg eenmalig

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 4 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

Alternatief bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie 

tobramycine 5mg/kg eenmalig

Opmerkingen

Evt. switch naar oraal na 2 weken intraveneuze therapie aan de hand van de kweekuitslagen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-499797.2
Bijgewerkt: 12/07/2020 - 16:37
Status: Published