gastroenteritis - Giardia lamblia

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

metronidazol po 2000mg 1dd 3 days

Medication:

albendazol po 400mg 1dd 5 days

Remarks:

Bij onvoldoende effect en recidief

≥ 18 years

Indications: Bestaande zwangerschap

Priority Medication Remarks
Medication:

paromomycine po 500mg 3dd 7 days

Comments

Asymptomatisch dragerschap komt voor. In de Nederlandse situatie heeft het de voorkeur om asymptomatisch dragerschap te behandelen. In gezinssituaties kan dit aanhoudende transmissie doorkruisen. Tevens voorkomt dit microschade van het darmepitheel.

Meestal is behandeling met metronidazol of albendazol effectief (± 90 %). Therapieresistente infecties kunnen vóórkomen. In deze gevallen kan een combinatie van metronidazol en albendazol effectief zijn.

Paromomycine is in Nederland niet geregistreerd maar is een zogeheten "ZFW-middel". Een artsen verklaring kan nodig zijn.

Sources

  1. SWAB Guideline XVIII - Acute infectieuze diarree
  2. NVP therapierichtlijn 2020_29.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2020, Nederlandse Vereniging voor Parasitologie

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7994.4
Updated: 12/09/2020 - 15:59
Status: Published