sepsis, bij centrale lijn (geen neutropenie)

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Medication:

vancomycine iv 1000mg 2dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Remarks:

bij aanwezigheid kunstkleppen/kunstgewrichten

≥ 18 years

Indications: Bij penicilline allergie

Priority Medication Remarks
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Remarks:

niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Comments

Duur behandeling afhankelijk van verwekker en wel of niet verwijderen lijn

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7748.2
Updated: 08/26/2019 - 10:01
Status: Published